Κοιλιοπλαστική / Χαλάρωση της κοιλιάς

Η κοιλιοπλαστική (πλαστική κοιλίας) είναι μια χειρουργική επέμβαση η οποία έχει σαν στόχο να αποκαταστήσει  τα τοιχώματα της κοιλιάς, δηλαδή το δέρμα της κοιλιάς και τα κοιλιακά τοιχώματα εκεί όπου χρειάζεται. Οι συνηθέστερες αλλοιώσεις που παρατηρούνται στο κοιλιακό τοίχωμα είναι η χαλάρωση του δέρματος , και η διάσταση των μυών της κοιλιακής χώρας ή και  η λέπτυνση τους. Αυτή η διάσταση αν εξελιχθεί μπορεί να οδηγήσει και στη δημιουργία κηλών στη περιοχή. Οι συνηθέστεροι λόγοι που οδηγούν στη δημιουργία της χαλάρωσης είναι οι εγκυμοσύνες και ειδικά η δίδυμη κύηση, η παχυσαρκία, η απώλεια βάρους, η απουσία άσκησης και οι διάφορες επεμβάσεις που έχουν προηγηθεί στη κοιλιακή χώρα. Είναι μια επέμβαση που γίνεται με… Read More

Continue Reading

Ποιές θεραπείες προσφέρει η Πλαστική Χειρουργική ανάλογα με την ηλικία.

Τις θεραπείες της Πλαστικής χειρουργικής θα πρέπει να τις διαχωρίσουμε σε χειρουργικές και συντηρητικές, σε αυτές δηλαδή στις οποίες ο ασθενής μας υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση, και σε αυτές που χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι που δεν έχουν να κάνουν με το χειρουργικό νυστέρι. Ακόμη δεδομένης της προόδου της Πλαστικής χειρουργικής θα πρέπει να διαχωρίσουμε τις θεραπείες σε θεραπείες πρόληψης και θεραπείες αποκατάστασης. Οι πρώτες έχουν να κάνουν με το να προλάβει κανείς μια κατάσταση και αφορούν κυρίως την ανάπλαση του δέρματος , την ενίσχυση της ελαστικότητας και την βελτίωση της σπαργής του δέρματος και οι δεύτερες με το να διορθωσει ο Πλαστικός μας, κάτι που έχει ήδη εγκατασταθεί ή που προυπήρχε.… Read More

Continue Reading