Ι. Αποκατάσταση σε δύο στάδια με tissue expander και ένθεμα

 ΠΡΙΝ                                                                      ΜΕΤΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        ΠΡΙΝ                                                                         ΜΕΤΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.Aποκατάσταση με αυτόλογους ιστούς

                                        ΠΡΙΝ                                                                         ΜΕΤΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    ΠΡΙΝ                                                                               ΜΕΤΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Προφυλακτική μαστεκτομή

                                  ΠΡΙΝ                                                                           ΜΕΤΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Ογκοπλαστική Χειρουργική

                                       ΠΡΙΝ                                                                           ΜΕΤΑ

 

 

 

 

 

 

 

                                             ΠΡΙΝ                                                                                                        ΜΕΤΑ                                                                                             

    


                                  

 

 

                                                                     ΠΡΙΝ                                                                                              ΜΕΤΑ           

    

 

 

 

 

 

 

                                                                        ΠΡΙΝ                                                                                              ΜΕΤΑ