Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 2nd CYPRUS BREAST RECONSTRUCTION MEETING, Κύπρος 07 -08 Οκτωβρίου 2016.

Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής 1st CYPRUS BREAST RECONSTRUCTION MEETING, Κύπρος 24 – 25 Οκτωβρίου 2014.

Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του Πανελληνίου συνεδρίου επούλωσης τραυμάτων και άτονων ελκών, Αθήνα Απρίλιος,2015.

Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Πανελληνίου συνεδρίου επούλωσης τραυμάτων και άτονων ελκών, Αθήνα Απρίλιος, 2011 και 2013.

Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του ISAPS Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου, 

Symposium on Recent advances and new concepts in Plastic surgery & Fat Grafting Course of ISAPS, 14-15 Οκτωβρίου 2010, Λεμεσός

Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Πανελληνίου συνεδρίου επούλωσης τραυμάτων και άτονων ελκών, Αθήνα Απρίλιος, 2009

Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 13th Meeting of the Mediterranean Burns Council, 20-24 Οκτωβρίου 2004 , Λευκωσία, Κύπρος

Πανευρωπαϊκό συνέδριο (υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και του Mediterranean burns council ), με διεθνή συμμετοχή.

Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του International Training Course on Burns and Fire Disasters σε συνεργασία με την Παγκόσμια  Οργάνωση Υγείας και το Mediterranean burns council, 22-23 Μαΐου 1998, Λεμεσός, Κύπρος

Πανευρωπαϊκό συνέδριο (υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας) με διεθνή συμμετοχή.

Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του πρώτου Πανελλήνιου Συνεδρίου επούλωσης τραυμάτων και άτονων ελκών

1ο Πανελλήνιο συνέδριο επύλωσης τραυμάτων και ελκών, 27-29 Οκτωβρίου 2003

Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του δευτέρου Πανελλήνιου Συνεδρίου επούλωσης τραυμάτων και άτονων ελκών

2ο Πανελλήνιο συνέδριο επύλωσης τραυμάτων και ελκών, 23-25 Σεπτεμβρίου 2005 Ευγενίδιο Ιδρυμα , Αθήνα

Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του τέταρτου Πανελληνίου συνεδρίου Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, 11-14 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα.

Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του τρίτου Πανελληνίου συνεδρίου Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, 6-8 Νοεμβρίου 1997, Αθήνα.