• Ειδικός συνεργάτης Ιατρικής σχολής πανεπιστημίου Κύπρου, κλινική εκπαίδευση φοιτητών
 • Μέλος του Κλινικού Ακαδημαϊκού προσωπικού της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου St. George (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας)
 • Επισκέπτης καθηγητής Πανεπιστημίου  Frederick
 • Εκπαίδευση και επίβλεψη ειδικευομένων ιατρών για λήψη ειδικότητας Πλαστικής Χειρουργικής
 • Εκπαίδευση και επίβλεψη ειδικευομένων ιατρών για λήψη εξαμήνου ειδικότητας Πλαστικής χειρουργικής, κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής τους για την απόκτηση της βασικής τους ειδικότητας (αριθμός ειδικευομένων άνω των τριάντα)
 • Εκπαίδευση και επίβλεψη γενικών ιατρών στα πλαίσια της θητείας τους ως ασκούμενοι ιατροί.
 • Εκπαίδευση και επίβλεψη φοιτητών Ιατρικής στα πλαίσια της κυκλικής εκπαίδευσης για την απόκτηση του πτυχίου της Ιατρικής σχολής.Έχουν εκπαιδευτεί φοιτητές από τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Πανεπιστήμιο Καρόλου Τσεχίας, Πανεπιστήμιο Ουγγαρίας, Πανεπιστήμιο Guys and Saint Tomas’ London University, Ελβετίας.
 • Επίβλεψη φοιτητών για τη διεκπεραίωση τμήματος της διδακτορικής τους διατριβής, όπως και μεταπτυχιακών εργασιών ξένων Πανεπιστημίων
 • Λέκτορας στη Νοσηλευτική Σχολή του εκπαιδευτικού ιδρύματος Πανεπιστημίου Λευκωσίας (2005-2009)
 • Επισκέπτης καθηγητής στη Νοσηλευτική Σχολή Κύπρου (από το1993)
 • Επισκέπτης καθηγητής των μεταπτυχιακών τμημάτων στη Νοσηλευτική Σχολή Κύπρου (από το 2005)
 • Μέλος του διδακτικού προσωπικού ετήσια εκπαιδευτικά προγράμματα του νοσηλευτικού προσωπικού των γενικών νοσοκομείων της Κύπρου σε θέματα πλαστικής χειρουργικής και εγκαυμάτων.(από το 2003)
 • Επισκέπτης καθηγητής μέλος του διδακτικού προσωπικού του εκπαιδευτικού προγράμματος των ειδικευομένων της κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής και Εγκαυμάτων του Περιφερειακού Νοσοκομείου Αθηνών Γεννηματάς (Πανεπιστήμιο Αθηνών) (από το 1994)
 • Εκπαιδευτής “Σχολείου Επιμόρφωσης Εφέδρων ” της Κυπριακής εθνικής φρουράς σε θέματα εγκαυμάτων κατά τη διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων και μαζικών καταστροφών (από το 2001)
 • Προσκεκλημένη ομιλήτρια σε μετεκπαιδευτικά μαθήματα, σεμινάρια. (από το 1993)