Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά

 • Archives of Surgical Oncology. The Use of Three – Pedicle Dermal Flap in Preventing Mastectomy for Large and/or Ptotic Breasts: A Novel Concept to prevent NAC survival in Two Stages Reconstruction. Jan 03, 2017
 • Case report. Hellenic Journal of Surgery (2016) 88:4, 285-287
 • Primary Cutaneous Melanoma of the Breast Region. C. Damaskos, D., Dimitroulis, A. Nonni, C. Doula, G. Koulermou, M. Frangoulis, K. Kontzoglou.
 • The International Journal of Lower Extremity Wounds June 2016 vol. 15 no. 2 169-188. Direct Psychological Reaction in Acute Burn Patients. A. Vassiliou, C. Gleka, and G. Koulermou. Plastic Surgery Department and Burns Unit, Nicosia General Hospital. Department of Psychology, Redding University
 • The International Journal of Lower Extremity Wounds June 2016 vol. 15 no. 2 169-188. Study of Pain in Burn Patients During the Stay in Hospital, at Various Nursing and Medical Processes. A. Charalambous1, E. Theophanous1, and G. Koulermou1. Plastic Surgery, General Hospital Nicosia.
 • ’’Αn unexpected metastasis of breast cancer mimicking wheal rus. Περιοδικó IL Giornale dinchirurgia vol xxxvII (no3) 2016 May-June. 1. DAMASKOS, D. DIMITROULIS, V. PERGIALIOTIS, C. DOULA, G. KOULERMOU, E.A. ANTONIOU, M. FRANGOULIS, K. STERGIOS, K. KONTZOGLOU.
 • CDKN2A and MCIR variants found in Cypriot patients diagnosed with cutaneous melanoma accepted for publication in Journal of Genetics. (23/06/2016)
 • “The policy of our clinic in early escharectomy in burns of the hand”, Α.Zeniou , A. Karashiali, Chr. Giallouros, G. Koulermou (η εργασία έχει εγκριθεί για δημοσίευση στο περιοδικό, Annals of burns and fire disasters)
 • “Post burn scars in children: A common problem. Therapeutic assessment in general” G. Koulermou , C. Yiallouros. Annals of burns and fire disasters, Vol 17, no 2, 103- 105 ,2004.
 • Case report: Severe burn complicated by the acute respiratory distress syndrome and disseminated candidiasis”, G. Koulermou, C Yiallouros, Annals of burns and fire disasters, Vol 16, no 1,44-46,2003
 • Burn prevention and Burn Prevention programmes”, G. Koulermou. Annals of burns and fire disasters, Vol 15, no 1, 5-7, 2002
 • “Burn in Cyprus .A ten years analysis”, G. Koulermou ,C yiallouros, A. Carachiali, H. Peazinos, Annals of burns and fire disasters, Vol 15, no 2, 25-28,2002
 • The evaluation of early enteral nutrition in children and adult patients with extensive burns: our experience”. G. Koulermou, P. Panayiotou, D Tsoutsos I. Ioannovitch. Annals of burns and fire disasters, Vol 5, no 2, 24-28, 1992
 • Comparison study of tolerance and complications of early enteral nutrition in children and adult patients”, P.Panayiotou,G. Koulermou I. Ioannovich. Annals of burns and fire disasters, Vol 15, no 3, 25-28,1992
 • .The evaluation of early enteral nutrition in children with massive burns”, G. Koulermou, P. Panayiotou, D Tsoutsos I. Ioannovitch. Annals of burns and fire disasters, Vol 4, no 1, 32-38, 1991

Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά περιοδικά

 1. “Transposition of the 2nd toe to finger”

Ιατρικά Χρονικά, σελ. 119-122, April 1991

Δημοσιεύσεις σε διεθνή και εθνικά Συνέδρια

 • 2nd CYPRUS BREAST RECONSTRUCTION MEETING, Κύπρος 07 -08 Οκτωβρίου 2016.  Short and long term complications following autologous and two stage breast reconstruction, S. Economou, C. Doula, Ph. Michael, G. Koulermou
 • 2nd CYPRUS BREAST RECONSTRUCTION MEETING, Κύπρος 07 -08 Οκτωβρίου 2016.  Breast Reconstruction following mastectomy for breast cancer.  The treatment pathway of Plastic Surgery Department of Nicosia General Hospital.  Christodoulou, P. Ermogenous, Ch. Petrou, G Koulermou
 • 2nd CYPRUS BREAST RECONSTRUCTION MEETING, Κύπρος 07 -08 Οκτωβρίου 2016.  Nac Reconstruction, Long –term results Pearls & Pitfalls.
 • 7Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επούλωσης τραυμάτων και ελκών, Αθήνα, Ίδρυμα Ευγενίδου 22-23 Οκτωβρίου 2015. Η θέση του υποκατάστατου δέρματος στην ανώδυνη θεραπεία του μερικού πάχους εγκαυματικών επιφανειών.  Μπότσαρη Δ. Πέτρου Χ. Κουλέρμου Γ.
 • 7Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επούλωσης τραυμάτων και ελκών, Αθήνα, Ίδρυμα Ευγενίδου 22-23 Οκτωβρίου 2015. Platelet Rich plasha, Η εμπειρία μας στην χρήστη του PRP για την αντιμετώπιση των χρόνιων,  Βασιλείου Α., Ρεκατσίνας Σ., Οικονόμου Σ., Ερμογένους Π, Χριστοδούλου Γ., Κουλέρμου Γ.
 • 7Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επούλωσης τραυμάτων και ελκών, Αθήνα, Ίδρυμα Ευγενίδου 22-23 Οκτωβρίου 2015. Η χρήση των keystone desion perforator island flap στην Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής και Εγκαυμάτων του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.  Αναδρομική μελέτη 32 ασθενών από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούλιο 2015.  Βασιλείου Α., Ρεκατσίνας Σ., Μιχαήλ Φ., Κουλέρμου Γ.
 • 7Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επούλωσης τραυμάτων και ελκών, Αθήνα, Ίδρυμα Ευγενίδου 22-23 Οκτωβρίου 2015. Αντιμετώπιση ασθενών με διαβητικό πόδι.  Η εμπειρία μας στο ιατρείο διαβητικού ποδός στο ΓΝΛ/σίας.  Οικονόμου Σ., Ρεκατσίνας Σ., Βασιλείου Α., Ερμογένους Π., Χριστοδούλου Γ., Κουλέρμου Γ.
 • 7Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επούλωσης τραυμάτων και ελκών, Αθήνα, Ίδρυμα Ευγενίδου 22-23 Οκτωβρίου 2015. Χειρουργική αντιμετώπιση διάσπασης τραύματος μέσης στενότητας.  Οικονόμου Σ., Βασιλείου Α., Μιχαήλ Φ., Γιαλλουρος Χ., Κουλέρμου Γ.
 • 7Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επούλωσης τραυμάτων και ελκών, Αθήνα, Ίδρυμα Ευγενίδου 22-23 Οκτωβρίου 2015. Άμεσες ψυχολογικές αντιδράσεις στην οξεία φάση της εγκαυματικής νόσου.  Βασιλείου Α., Γκλεκα Χ,. Κουλέρμου Γ.
 • 7Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επούλωσης τραυμάτων και ελκών, Αθήνα, Ίδρυμα Ευγενίδου 22-23 Οκτωβρίου 2015. Μελέτη του πόνου στον εγκαυματία ασθενή κατά την διάρκεια της νοσηλείας του στις διάφορες νοσηλευτικές και ιατρικές διεργασίες.  Χαραλάμπου Α., Θεοφάνους Ε., Κουλέρμου Γ.
 • 7Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επούλωσης τραυμάτων και ελκών, Αθήνα, Ίδρυμα Ευγενίδου 22-23 Οκτωβρίου 2015. Σύγκριση του αισθήματος συνεχούς πόνου του εγκαυματιών σε σχέση με το είδος και το βάθος του εγκαύματος.  Χαραλάμπους Α., Θεοφάνους Ε., Κουλέρμου Γ.
 • 7Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επούλωσης τραυμάτων και ελκών, Αθήνα, Ίδρυμα Ευγενίδου 22-23 Οκτωβρίου 2015. Ο ρόλος του νοσηλευτή στον διασωληνωμένο εγκαυματία ασθενή.  Θεοφάνους Ε., Χαραλάμπους Α., Μιχαήλ Φ., Κουλέρμου Γ.
 • 7Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επούλωσης τραυμάτων και ελκών, Αθήνα, Ίδρυμα Ευγενίδου 22-23 Οκτωβρίου 2015. Ελλείμματα δέρματος και μαλακών μορίων κάτω άκρων, 15 χρόνια Κλινικής Εμπειρίας.  Οικονόμου Σ., Ρεκατσίνας Σ., Ερμογένους Π., Πέτρου Χ., Κουλέρμου Γ.
 • 7Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επούλωσης τραυμάτων και ελκών, Αθήνα, Ίδρυμα Ευγενίδου 22-23 Οκτωβρίου 2015. Αντιμετώπιση ελλειμμάτων κατώτερου τριτημόριου κνήμης και άκρου ποδός με ελεύθερους κρημνούς.  Η δική μας εμπειρία.  Βασιλείου Α., Ρεκατσίνας Σ., Ερμογένους Π., Πέτρου Χ., Κουλέρμου Γ.
 • 7Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επούλωσης τραυμάτων και ελκών, Αθήνα, Ίδρυμα Ευγενίδου 22-23 Οκτωβρίου 2015. Η πορεία ανάπτυξης λοιμώξεων του εγκαυματικού τραύματος στην ΜΕΘ Εγκαυμάτων.  Θεοφάνους Ε., Χαραλάμπους Α., Μιχαήλ Φ., Κουλέρμου Γ.
 • 9th BAPRAS CONGRESS – 17-20.09.2015 – Thessaloniki, Greece Free flap reconstruction of posttraumatic lower limp defects, Vassiliou, S. Rekatsinas, P. Ergmogenous, S. Oikonomou, C. Petrou, P. Michael, C. Yiallouros, G. Koulermou. Plastic Surgery Department and Burns Unit, Nicosia General Hospital, Cyprus
 • Preventing mastectomies in large breast.1st Cyprus breast meeting – Limasol, 24-25 Οκτώβριο 2014
 • The use of bermal Regeneration template in the management of postoperative skin defects, April 2014. Karatzias, S. Rekatsinas, Yiallouros Chr. G. Koulermoy.
 • Melanoma of the Ear Reconstruction of the defect using a FTSG for a perfect Result. April 2014. Karatzias, Yiallouros Chr. G. Koulermoy.
 • Prophylactic mastectomy and reconstruction: clinical. Outcomes and patientsatisfaction. Rekatsinas, Petrou Ch. S. Oikonomou, Giallouros Chr. G. Koulermoy..  Plastic surgery department Nicosia General Hospital
 • The too stage implant recashuction – Chlinical out comes and patient satisfaction. Vasiliou, S. Rekatsinas, G. Chrisodoulou, I. Cotsakis, G. Koulermou. Plastic surgery department Nicosia General Hospital
 • Preoperative planning for breast recoustraction with the use of free flap. Ermogenous, Petrou Ch, A. Vasiliou, G. Koulermou, Plastic surgery department Nicosia General Hospital
 • 10 Πανελλήνιο Συνέδριου Πλαστικής Χειρουργικής – G. Koulermou,  Πέμπτη 31/10/2013.  Βασικές αρχές και αντιμετώπιση στην κάλυψη των ελλειμμάτων του κορμού.
 • 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών, Αντιμετώπιση κατακλίσεων: Η εμπειρία της κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής και Εγκαύματων του Γ.Ν. Λευκωσίας. Ρεκατσίνας Σ., Ευαγγελίδου Δ, Καρατζιάς Α, Βασιλείου Α., Γιάλλουρος Χ., Κωτσάκης Ι., Κουλέρμου Γ.,Αθήνα, Απρίλιο 2013
 • 6Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών, Οι Ψυχολογικές διαστάσεις του εγκαύματος.  Βασιλείου Α, Γεωργιάδης Σ, Γκλέκα Χρ., Γεωργιάδης Μ., Κούλέρμου Γ. Αθήνα,  Απρίλιο 2013
  • 6Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών

Ελλείμματα μαλακών μορίων μετά από διάσπαση/νέκρωση τραυμάτων ορθοπεδικών επεμβάσεων.  Βασιλείου, Ευαγγελίδου Δ., Ρεκατσίνας Α, Γιάλλουρος Χ., Κουλέρμου Γ., Αθήνα,  Απρίλιο 2013

 • 6Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών

Ιατρείο Διαβητικού Ποδιού Γ.Ν.Λευκωσίας, Λειτουργία και Αποτελέσματα.

Ρεκατσίνας Σ., Καρατζιάς Α, Ευαγγελίδου Δ., Βασιλείου Α., Γιάλλουρος Χρ., Κουλέρμου Γ., Αθήνα, Απρίλιος 2013

 • 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών
 • Διαταραχές επούλωσης – ρικνωτικές ουλές – χηλοειδή – καρκίνοι, Κουλέρμου Γ.  (προσκεκλημένος ομιλητής).  11-12 Απριλίου 20013
 • 6Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών
 • Ανατομική μελέτη των Διατιταινόντων αγγείων των οσφυϊκών αρτηριών κρημνός των διατιτραινόντων αγγείων των οσφυϊκών αρτηριών LAPf: Ανατομική και απεικονιστική μελέτη και κλινικής εφαρμογές.  Πέτρου Χ, Pons G,Fernandez E,Guerrero V.R, Masia J,  Κουλέρμου Γ.,  Αθήνα, Απρίλιος 2013
 • 6Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών
 • Διάσπαση Χειρουργικού Τραύματος στερνοτόμής μετά από καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις – συντηρητική αντιμετώπιση.  Βασιλείου Α, Ρεκατσίνας Σ., Καρατζιάς Α., Ευαγγελίδου Δ., Γιάλλουρος Χρ., Κουλέρμου Γ.,  Αθήνα, Απρίλιος 2013.
 • 6Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών
 • Ψυχολογική Αξιολόγηση ασθενών του ιατρείου Διαβητικού ποδιού στο Γ.Ν. Λευκωσίας.  Ρεκατσίνας Σ., Μιλτιάδους Η., Γκλέκα Χ, Κουλέρμου Γ.,  Αθήνα, Απρίλιος 2013
 • 6Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών
 • Η χρήση των Versajet (Hydrosurgery system) και PICO (Single Use NPWT) για αποκατάσταση χρόνιου ελλείματος τριχωτού κεφαλής από ασταθή ουλή, Καρατζιάς Α., Κωτσάκης Ι., Κουλέρμου Γ.  Αθήνα, Απρίλίος 2013
 • Assessment and evaluation of wound healing process based on texture analysis in the clinical setting, a preliminary study for a valuable tool Karatzias Angelos, Panayides A., Loizou P., Kritharis A., Koulermou G. Ipras world congress 2013, Santiago, Chile
 • Single stage reconstruction of a retro-auricular defect using the anterior surface of the auricular skin for complete coverage after excision of a squamous cell carcinoma (scc). A case report.  Karatzias Angelos, Pantelas G., Kotsakis J, Koulermou G.  Ipras world congress 2013, Santiago, Chile
 • «Θεραπεία εγκαυμάτων με υποκατάστατο δέρματος», 4ο το Παγκόσμιο Συνέδριο των Ελλαδιτών και Κυπρίων Ιατρών της Διασποράς, 24-27 Απρ 2013, Πάφος, Κύπρος
 • «Ανατομική μελέτη των διατιτραινόντων αγγείων των οσφυϊκών αρτηριών – κρημνός των διατιτραινόντων αγγείων των οσφυικών αρτηριών – LAPf: ανατομική και απεικονιστική μελέτη και κλινικές εφαρμογές», Προφορική ανακοίνωση, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επούλωσης τραύματος και ελκών / 5ο ABLS Advance Burn Life Support course, 11-12 Απρ 2013, Ίδρυμα Ευγενίδου Αθήνα, Ελλάδα
 • «Λάθη και παραλείψεις στη χειρουργική αντιμετώπιση των άτονων ελκών», Κλινικό Φροντιστήριο, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επούλωσης τραύματος και ελκών / 5ο ABLS Advance Burn Life Support course, 11-12 Απρ 2013, Ίδρυμα Ευγενίδου Αθήνα, Ελλάδα
 • «Η χρήση του τεχνητού χορίου στην εγκαυματική νόσο και στην κάλυψη χειρουργικών και μη ελλειμμάτων», Αναρτημένη ανακοίνωση, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, 31.10 – 02.11.2013, Αθήνα, Ελλάς
 • «Η χρήση των ελεύθερων κρημνών στην αποκατάσταση του μαστού», Πολυθεματική Μαστού 2013 – Κληρονομικός καρκίνος του μαστού – Η σύγχρονη πραγματικότητα, Ομάδα Μαστού Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας – Eusoma Breast Center network, 12 Οκτ 2013, Λευκωσία, Κύπρος
 • «Η χρήση του τεχνητού χορίου στην εγκαυματική νόσο και στην κάλυψη χειρουργικών και μη ελλειμμάτων», Αναρτημένη ανακοίνωση, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, 31.10 – 02.11.2013, Αθήνα, Ελλάς
 • «Η χρήση των ελεύθερων κρημνών στην αποκατάσταση του μαστού», Πολυθεματική Μαστού 2013 – Κληρονομικός καρκίνος του μαστού – Η σύγχρονη πραγματικότητα, Ομάδα Μαστού Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας – Eusoma Breast Center network, 12 Οκτ 2013, Λευκωσία, Κύπρος
 • «Θεραπεία εγκαυμάτων με υποκατάστατο δέρματος», 4ο το Παγκόσμιο Συνέδριο των Ελλαδιτών και Κυπρίων Ιατρών της Διασποράς, 24-27 Απρ 2013, Πάφος, Κύπρος
 • «Ανατομική μελέτη των διατιτραινόντων αγγείων των οσφυϊκών αρτηριών – κρημνός των διατιτραινόντων αγγείων των οσφυικών αρτηριών – LAPf: ανατομική και απεικονιστική μελέτη και κλινικές εφαρμογές», Προφορική ανακοίνωση, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επούλωσης τραύματος και ελκών / 5ο ABLS Advance Burn Life Support course, 11-12 Απρ 2013, Ίδρυμα Ευγενίδου Αθήνα, Ελλάδα
 • Single stage reconstruction of a Retro – Auricular defect using the anterior surface of the Auricular skin for complete coverage after excision of a SCC. March 2013.  Karatzias, G. Pantelas, I. Kotsakis. G. Koulermoy.
 • «Λάθη και παραλείψεις στη χειρουργική αντιμετώπιση των άτονων ελκών», Κλινικό Φροντιστήριο, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επούλωσης τραύματος και ελκών / 5ο ABLS Advance Burn Life Support course, 11-12 Απρ 2013, Ίδρυμα Ευγενίδου Αθήνα, Ελλάδα
 • 10th Iquam Congress and Consensus Conference. An updated comparison between implant versus autologous breast reconstruction: G. Koulermou.

1-4 November, 2012, Αθήνα

 • 10th Iquam Congress and Consensus Conference. Retrospective study of phinoplasty for the last 6 years 2006-2012 in plastic surgery ward of general hospital of Nocosia, Cyprus.  Tromaropoulos A., Karatzias A., Kotsakis I., Koulermou G.   1-4 November, 2012, Αθήνα
 • 10th Iquam Congress and Consensus Conference

The use of chronic wound assessment protocol in plastic surgery   department of Nicosia General Hospital: Karatzias A., Yiallouros Chr., Evaggelidou D., Koulermou G.  1-4 November, 2012, Αθήνα

 • 10th Iquam Congress and Consensus Conference. Autologous Platelet-Rich Plasma (PRP) in skin rejuvenation in aesthetic plastic surgery: Tromaropoulos A, Karatzias A.,  Kotsakis I.,Koulermou G.  1-4 November, 2012, Αθήνα
 • Μεταλλάξεις του γονιδίου BRAF ως προγνωστικός παράγοντας σε

ασθενείς με μελάνωμα δέρματος:  Δ. Ντασκαγιάννης,  Α.  Χατζησάββας,  Π. Γκόγκου,  Γ. Ιωαννίδης,Σ.  Χαλικιάς,  Ι.  Ζουβάνη,  Ε.  ‘Ιακώβου,  Χ.  Γιάλλουρος,  Ι  Κωτσάκης,  Α.  Τρομαρόπουλος,  Γ.  Κουλέρμου, Ρ. Ιωάννου
18ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής  Ογκολογίας 26-28 Απριλίου 2012 Αθήνα

 • Χειρουργική θεραπεία του πρώϊμου καρκίνου του μαστού

2ο Συνέδριο Ομάδας μαστού Κύπρος, Λεμεσός, Οκτώβριος 2012

 • A retrospective 20-year statistical analysis of 954 burn

patients admitted to the burn unit of Nicosia General Hospital in Cyprus:

 1. Koulermou, A. Karatzias, Sp. Rekatsinas, A. Vassiliou, Ch. Yiallouros, D. Evangelidou.   17th MBC MEETING JUNE 6-8,2012 Palermo
 • A clinical trial comparing the results of using different dressings and approaches with OASIS extracellular matrix in the management of STSG donor sites. Koulermou, A.  Karatzias, Sp. Recatisnas, A. Vassiliou, I.Kotsakis, A. Tromaropoulos.  17th MBC MEETING JUNE 6-8,2012 Palermo

 

 • Αποκατάσταση μαστού μετά μαστεκτομή

1ο Συνέδριο Κυπριακής Ομάδας μαστού Κύπρου, Λευκωσία 07/10/2011

 • SURGICAL MANAGEMENT OF GYNECOMASTIA IN PLASTIC SURGERY DEPARTMENT OF NGH:
 1. Karatzias, G. Koulermou, J. Kotsakis, D.  Evangelidou,

Symposium on Recent advances and new concepts in Plastic surgery & Fat   Grafting Course of ISAPS, 14-15 October 2011 Limassol Cyprus

 • «Ελλείμματα δέρματος και μαλακών μορίων – Κλινική εμπειρία των τελευταίων 15 ετών», Προφορική ανακοίνωση, Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής – Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, 29/08/11 -31/08/11, Κως, Ελλάδα
 • «Διαβητικό πόδι – Διάγνωση, αξιολόγηση και χειρουργική αντιμετώπιση», προφορική ανακοίνωση, Επιστημονική Ημερίδα νέων δεδομένων στην αντιμετώπιση τραυμάτων και εγκαυμάτων, 24 Ιουν 2011, Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας Κύπρου και Τμήμα Πλαστικής – Επανορθωτικής χειρουργικής και Μονάδα Εγκαυμάτων Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, Αμφιθέατρο Ελπίδα Σιακόλα, Λευκωσία, Κύπρος
 • «Αξιολόγηση τραυμάτων και χρόνιων ελκών – Η χρήση του πρωτοκόλλου στην κλινική Πλαστικής Χειρουργικής και Εγκαυμάτων του Γ. Ν. Λευκωσίας», προφορική ανακοίνωση, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επούλωσης τραύματος και ελκών / 2ο ABLS Advance Burn Life Support course , 17-19 Μαρτίου 2011, Αθήνα, Ελλάδα
 • «Επιδημιολογική μελέτη του μικροβιακού φορτίου των άτονων ελκών, ασθενών που επισκέπτονται τα εξωτερικά ιατρεία άτονων ελκών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας», προφορική ανακοίνωση, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επούλωσης τραύματος και ελκών / 2ο ABLS Advance Burn Life Support course , 17-19 Μαρτίου 2011, Αθήνα, Ελλάδα
 • «Η χρήση των επιθεμάτων για την αντιμετώπιση οξέων και χρόνιων τραυμάτων – ελκών. H εμπειρία της κλινικής μας», αναρτημένη ανακοίνωση, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επούλωσης τραύματος και ελκών / 2ο ABLS Advance Burn Life Support course , 17-19 Μαρτίου 2011, Αθήνα, Ελλάδα
 • «Επιδημιολογική ανάλυση χρόνιων τραυμάτων και ελκών», προφορική ανακοίνωση, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επούλωσης τραύματος και ελκών / 2ο ABLS Advance Burn Life Support course , 17-19 Μαρτίου 2011, Αθήνα, Ελλάδα
 • «Η χρήση του ακυτταρικού χοίρειου κολλαγόνου στην προαγωγή της επούλωσης του οξέος και χρόνιου τραύματος», αναρτημένη ανακοίνωση, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επούλωσης τραύματος και ελκών / 2ο ABLS Advance Burn Life Support course , 17-19 Μαρτίου 2011, Αθήνα, Ελλάδα
 • «Η χρήση του PRP (Plasma Rich Platelets) στην κλινική Πλαστικής Χειρουργικής και Εγκαυμάτων του Γ. Ν. Λευκωσίας», προφορική ανακοίνωση, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επούλωσης τραύματος και ελκών / 2ο ABLS Advance Burn Life Support course , 17-19 Μαρτίου 2011, Αθήνα, Ελλάδα
 • «Η χρήση της αυτόλογης μεταμόσχευσης λίπους, η οποία στηρίζεται στη μεταφορά και ενεργοποίηση αρχέγονων μεσεγχυματικών κυττάρων και ινοβλαστών, σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μαστεκτομή, αποκατάσταση με ένθεμα η χρήση αυτόλογων ιστών και ακτινοθεραπεία, και παρουσιάζουν βαριές μετεγχειρητικές και μετακτινικές βλάβες (έγκαυμα από ακτινοβολία)». Προφορική ανακοίνωση, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επούλωσης τραύματος και ελκών / 2ο ABLS Advance Burn Life Support course , 17-19 Μαρτίου 2011, Αθήνα, Ελλάδα
 • «Συγγενής Δυστροφική Πομφολυγώδης Επιδερμόλυση – Παρουσίαση περιστατικών και σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας», προφορική ανακοίνωση, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επούλωσης τραύματος και ελκών / 2ο ABLS Advance Burn Life Support course , 17-19 Μαρτίου 2011, Αθήνα, Ελλάδα
 • Electrical Burn Injuries, Τρομαρόπουλος  Α., Μιχαήλ Φ., Πέτρου Χ., Γιάλλουρος Χρ., Κωτσακής Ι., Γ.Κουλέρμου., 16th   MBC  Meeting Turkey-Istanbul 2010.
 • A case study of burn patients due to explosion with oxy-acetylene, Πέτρου Χ., Μπότσαρη Δ., Στέκα Ε., Μιχαήλ Φ., Γιάλλουρος Χρ.,Κωτσάκης Ι., Κουλέρμου Γ.  16th    MBC     Meeting Turkey-Istanbul 2010.
 • Custom made pressure garments – Prevention of burn scars, Μπότσαρη Δ., Στέκα Ε., Πέτρου Χ., Μιχαήλ Φ., Τρομαρόπουλος Α., Γιάλλουρος Χρ., Κωτσάκης Ι., Κουλέρμου Γ.  16th   MBC   Meeting Turkey –Istanbul 2010
 • The use of amniotic membranes in the treatment of burns. Πέτρου Χ., Μιχαήλ Φ., Τρομαρόπουλος Α., Γιάλλουρος Χρ., Κωτσάκης Ι., Κουλέρμου Γ., 16th  MBC  Meeting Turkey –Istanbul 2010
 • Retrospective study of burn patients during the last 20 years in our clinicΜιχαήλ Φ., Πέτρου Χ., Τρομαρόπουλος Α., Γιάλλουρος Χρ., Κωτσάκης Ι., Κουλέρμου Γ.  16th  MBC  Meeting Turkey –Istanbul 2010
 • « Χειρουργική αντιμετώπιση διαβητικού έλκους», προφορική ανακοίνωση, Ημερίδα επούλωσης τραύματος και άτονων ελκών, Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, 04.12.2010, Λεμεσός, Κύπρος
 • «Θεραπευτικός λεμφαδενικός καθαρισμός βουβωνικής χώρας σε ασθενείς με μεταστατικό μελάνωμα», αναρτημένη ανακοίνωση, 27ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2010, 24-27 Νοεμβρίου 2010, Hilton, Αθήνα, Ελλάδα
 • «Αποκατάσταση ελλείμματος μαλακών μορίων άκρας χείρας σε ασθενή με ηλεκτρικό έγκαυμα με τη χρήση περιοχικού δερμοαπονευρωτικού κρημνού της κερκιδικής αρτηρίας / Chinese flap», προφορική ανακοίνωση, 12ο Παγκύπριο Χειρουργικό Συνέδριο, Hilton, Λευκωσία, 22 -23 Οκτ 2010, Κύπρος
 • «Συγκριτική μελέτη μετεγχειρητικής αντιμετώπισης χειρουργικού τραύματος – ανοικτή έναντι κλειστής μεθόδου», προφορική ανακοίνωση, 12ο Παγκύπριο Χειρουργικό Συνέδριο, Hilton, Λευκωσία, 22 -23 Οκτ 2010, Κύπρος
 • «Επούλωση τραύματος σε ηλικιωμένους», προφορική ανακοίνωση, 12ο Παγκύπριο Χειρουργικό Συνέδριο, Hilton, Λευκωσία, 22 -23 Οκτ 2010, Κύπρος
 • «Συντηρητική και χειρουργική αντιμετώπιση κατακλίσεων», προφορική ανακοίνωση, 12ο Παγκύπριο Χειρουργικό Συνέδριο, Hilton, Λευκωσία, 22 -23 Οκτ 2010, Κύπρος
 • «Αποκατάσταση ελλειμμάτων ρινός μετά απο χειρουργική αφαίρεση δερματικού καρκίνου ρινός», προφορική ανακοίνωση, 12ο Παγκύπριο Χειρουργικό Συνέδριο, Hilton, Λευκωσία, 22 -23 Οκτ 2010, Κύπρος
 • «Εγκαυματική νόσος μετά από έκρηξη», προφορική ανακοίνωση, 12ο Παγκύπριο Χειρουργικό Συνέδριο, Hilton, Λευκωσία, 22 -23 Οκτ 2010, Κύπρος
 • Correction of eyelid ptosis – Retrospective study of the last 14 years of patients admitted and treated in our clinic, Πέτρου Χ., Μιχαήλ Φ., Τρομαρόπουλος Α., Γιάλλουρος Χρ., Κωτσάκης Ι., Κουλέρμου Γ.  9Ο  Ελλαδοκυπριακό  Συνέδριο Χειρουργικής, Νοέμβριος 2009, Λευκωσία
 • Retrospective study of patients with melanoma during the, last fifteen years in Cyprus, Μιχαήλ Φ., Πέτρου Χ., Σαύρου Μ.,  Χριστοφή Μ., Γιάλλουρος Χρ., Κωτσάκης Ι., Κουλέρμου Γ., 9Ο  Ελλαδοκυπριακό  Συνέδριο Χειρουργικής, Νοέμβριος 2009, Λευκωσία
 • Wound Healing Conservative treatment of acute/trauma ulcers, chronic ulcers and decubitus ulcers with the use of special dressings and VAC machine,  Poster Presentation, Πέτρου Χ., Μιχαήλ Φ., Τρομαρόπουλος Α., Γιάλλουρος Χρ., Κωτσάκης Ι., Κουλέρμου Γ. ,11th ESPRAS 2009 Congress, Rhodes,  Sept 2009
 • Surgical reconstruction of cutaneous facial and scalp defects after excision for skin cancer, Poster Presentation, Πέτρου Χ., Μιχαήλ Φ., Τρομαρόπουλος Α., Γιάλλουρος Χρ., Κωτσάκης Ι., Κουλέρμου Γ.   11th ESPRAS 2009 Congress, Rhodes,   Sept 2009
 • Correction of eyelid   Retrospective study of the last 14 years οf patients admitted and treated in our clinic, Oral  Presentation,  Πέτρου Χ., Μιχαήλ Φ., Τρομαρόπουλος Α., Γιάλλουρος Χρ., Κωτσάκης Ι., Κουλέρμου Γ., 11th ESPRAS 2009 Congress, Rhodes,   Sept 2009
 • Emergency care and management of moderate and severe burns in adults – Retrospective Study of the last 17 years of patients admitted and treated in our clinic,  Oral Presentation,, Πέτρου Χ., Μιχαήλ Φ., Τρομαρόπουλος Α., Γιάλλουρος Χρ., Κωτσάκης Ι., Κουλέρμου Γ., 11th ESPRAS 2009 Congress, Rhodes,   Sept 2009
 • ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΑΤΟΝΩΝ ΕΛΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (PhyBack PBK-2CH ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, Μιχαήλ Φ., Πέτρου Χ., Γιάλλουρος Χρ., Κωτσάκης Ι., Κουλέρμου Γ. ,4Ο  Πανελλήνιο  Συνέδριο Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών Αθήνα  4/2009.
 • Η χρήση των αμνιακών μεβρανών ως βιολογικό επίθεμα στην εγκαυματική νόσο – Παρουσίαση περιστατικού.  Πέτρου Χ., Μιχαήλ Φ, Γιάλλουρος Χρ., Κωτσάκης Ι., Κουλέρμου Γ., 4Ο Πανελλήνια Συνέδριο Επούλωσης Τραύματος, Αθήνα Μάρτιος 2009.
 • Breast reconstruction after mastectomy – The way of thinking. Koulermou – Inter conference Breast Cancer meeting – Sarajevo/  Bosnia Herzegovina,   European school of Oncology, 9/2007
 • Ελλείματα κάτω άκρων – Η κλινική μας εμπειρία κατά την τελευταία δεκαετία., Α. Ζένιου, Γ. Αναγιωτός, Χρ.  Φεσσάς, Χρ. Γιάλλουρος, Ι.  Κωτσάκης, Γ.  Κουλέρμου., 3ο Πανελλήνιο συνέδριο επούλωσης τραυμάτων και ελκών, Οκτώβριος 2006,  Ευγενίδιο ΄Ιδρυμα,  Αθήνα
 • Η χρήση ελεύθερων κρημνών στην κάλυψη επιπλεγμένων τραυμάτων.  Χρ. Φεσσάς, Α.  Αλκιβιάδης, Γ. Κουλέρμου, Οκτώβριος 2006, Ευγένιο ίδρυμα, Αθήνα
 • Συντηρητική επούλωση άτωνων ελκών και τραυμάτων – Η εμπειρία μιας δεκαετίας. Α.  Ζένιου,  Χρ.  Φεσσάς,  Γ.  Αναγιωτός,  Γ.   Κουλέρμου
 • Ελλείμματα δέρματος, η εμπειρία της κλινικής μας κατά τη τελευταία δεκαετία, Α.  Ζένιου,  Χρ.  Φεσσάς,  Γ.  Αναγιωτός, Χρ.  Γιάλλουρος , Ι.  Κωτσάκης  Γ. Κουλέρμου.  10ο   Παγκύπριο  χειρουργικό συνέδριο – 10/2006 Λευκωσία,  Κύπρος
 • Αναδρομική μελέτη του καρκίνου κατά τα έτη 1996 – 2006, Γ. Αναγιωτός, Χρ. Φεσσάς, Α. Ζένιου, Χρ. Γιάλλουρος, Ι. Κωτσάκης, Γ. Κουλέρμου, 10ο Παγκύπριο χειρουργικό συνέδριο – 10/2006 Λευκωσία, Κύπρος
 • Αποκατάσταση ελλειμμάτων μετά από τη χειρουργική θεραπεία του Δερματικού καρκίνου, Χρ. Φεσσάς, Α. Ζένιου, Γ. Αναγιωτός, Χρ. Γιάλλουρος, Ι. Κωτσάκης, Γ. Κουλέρμου ,10ο Παγκύπριο χειρουργικό συνέδριο – 10/2006 Λευκωσία, Κύπρος
 • The policy of our clinic in early escharectomy in burns of the hand., Zeniou, A. Karashiali, Chr. Giallouros, G. Koulermou ,14th meeting of the Mediterranean Burn Council, Casablanca, Marocco, Μάϊος  2006 (έχει εγκριθεί επίσης για δημοσίευση στο Annals of burns and fire disasters)
 • Changes in the normal flora and infections in the burn patient, Botsari, A. Ioannou, M. Coliou, Chr. Giallouros, G. Koulermou, 14th meeting of the Mediterranean Burn Council, Casablanca, Marocco, Μάιος 2006
 • Burns unit of the New Nicosia General Hospital: the first burn unit in Cyprus, Efstathiou, A. Zeniou, H. Peazinos, Chr. Giallouros, G. Kotsakis, G. Koulermou ,14th meeting of the Mediterranean Burn Council, Casablanca, Marocco, Μάιος 2006
 • Μεταβολές στη μικροβιακή χλωρίδα και λοιμώξεις σε εγκαυματίες, κατά τη διάρκεια της νοσηλεία τους ,Κ. Μιχαήλ, Γ. Ευσταθίου, Μ. Κολιού, Χρ. Γιάλλουρος, Γ. Κωτσάκης, Γ. Κουλέρμου Ελλαδο-κυπριακό Χειρουργικό Συνέδριο, Οκτώβριος 2005, Λευκωσία
 • Λεμφαδένας φρουρός και μελάνωμα – Η εμπειρία της Κύπρου, Κ. Παπαδόπουλος, Ν. Μαλακουνίδης, Π.  Συμεωνίδης, Γ. Κουλέρμου, Ελλαδο-κυπριακό Χειρουργικό Συνέδριο, Οκτώβριος 2005, Λευκωσία
 • Ελλείμματα κάτω άκρων, χειρουργική αντιμετώπιση – Αναδρομική μελέτη, Γ. Ευσταθιάδης, Α. Αλκιβιάδης, Χρ. Γιάλλουρος, Γ.  Κουλέρμου, Ελλαδο-κυπριακό Ορθοπεδικό Συνέδριο , Πάφος 2005
 • Συγγενείς ανωμαλίες προσώπου-Θεραπευτική αντιμετώπιση και χρονοδιάγραμμα (216 περιστατικά)Γ. Κουλέρμου, Χρ. Γιάλλουρος, Β. Αργυροπούλου. Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής, Λουτράκη,  Οκτώβριος  2005
 • Θεραπεία των μετεγκαυματικών ουλών στα παιδιά ,Γ.  Κουλέρμου, Χρ.  Γιάλλουρος, Πανελλήνιο Συνέδριο  Πλαστικής και Επανορθωτικής  Χειρουργικής  Λουτράκι,  Οκτώβριος 2005
 • Εγκαύματα αποτέλεσμα παραδοσιακών συνηθειών της Κυπριακής ζωής – Αναδρομική μελέτη.  Γ. Κουλέρμου, Χρ. Γιάλλουρος.  Πανελλήνιο Συνέδριο  Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής Λουτράκι, Οκτώβριος 2005
 • Μελέτη της μικροβιακής χλωρίδας στη μονάδα εγκαυμάτων του Μακαρίου Νοσοκομείου, Κύπρος (α΄ βραβείο Ιωάννοβιτς καλύτερης εργασίας συνεδρίου) ,Κ. Μιχαήλ,  Γ. Ευσταθίου, Μ. Κολιού,  Γ. Κωτσάκης, Χρ. Γιάλλουρος, Γ. Κουλέρμου 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο επούλωσης τραυμάτων και ελκών, 23-25.1. Σεπτεμβρίου 2005 Ευγενίδιο  Ίδρυμα,  Αθήνα
 • Children burns related to the tradition and culture in Cyprus. Botsari, I. Steka,A. Kyriakou,Ch. Yiallouros,E. Menelaou, A. Papavasiliou, G. Koulermou, 14th meeting of the Mediterranean Burns Council, 20-24/10/2004, Nicosia, Cyprus
 • Severe burn complicated with sepsis and persistent fever. Koulermou, Ch. Yiallouros. 14th meeting of the Mediterranean Burn Council,, 20-24/10/2004 Nicosia, Cyprus
 • Nursing care of children with burns, Efstathiou, Ch. Yiallouros,   G.  Koulermou, 14th   Meeting   of   the   Mediterranean   Burn   Council,    20-24/10/2004 Nicosia, Cyprus
 • Treatment of post burn scars in children ,Chr.  Yiallouros,   G.  Koulermou, 12th International Meeting of the Mediterranean   Burn   Council,, Οκτώβριος 2002, Λιβύη.
 • A case of severe burn complicated with candida septicemia, Chr.  Yiallouros,   G.  Koulermou, 12th   international meeting of the Mediterranean   Burn  Council, Οκτώβριος  2002  Τρίπολη,  Λιβύη.
 • Αναδρομική μελέτη του δερματικού μελανώματος στη Κύπρο – Η εμπειρία μιάς δεκαετίας.  Γ. Κουλέρμου, Χρ. Γιάλλουρος, Τ. Πασελάρη, Ν.Κατωδρύτης,  Φρ. Ιακώβου,  Ι. Ζουβάνη ,1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μελανώματος, Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα, Οκτώβριος 2002
 • Η αντιμετώπιση των μεταγκαυματικών ουλών στα παιδιά. ,Γ.  Κουλέρμου,  Χρ.  Γιάλλουρος, 8ο Παγκύπριο Χειρουργικό Συνέδριο, Λευκωσία 11-13 Οκτωβρίου 2002
 • Περίπτωση σοβαρού εγκαύματος επιπλεγμένου με ARDS και συστηματική καντιτίαση.  Γ.  Κουλέρμου,  Χρ.  Γιάλλουρος., 8ο   Παγκύπριο   Χειρουργικό   Συνέδριο,  Λευκωσία  11-13    Οκτωβρίου 2002
 • Αντιμετώπιση των συγγενών ανωμαλιών του προσώπου. Θεραπευτική προσέγγιση.  Χρονοδιάγραμμα.  Χειρουργική αντιμετώπιση. ,Γ.  Κουλέρμου,    Χρ.  Γιάλλουρος,   Β.  Αργυροποπούλου, 5ο  ΕλλαδοΚυπριακό   Χειρουργικό   Συνέδριο  25-27/10/2001,    Λευκωσία
 • Αποκατάσταση του ελλείμματος του κάτω βλεφάρου μετά από αφαίρεση καρκίνου ,Γ.  Κουλέρμου,    Χρ.  Γιάλλουρος, ΕλλαδοΚυπριακό   Χειρουργικό   Συνέδριο  25-27/10/2001,  Λευκωσία
 • Αποκατάσταση ελλειμμάτων   των   άνω  άκρων  με τη χρήση ελεύθερων κρημνών.  Α.  Αλκιβιάδης,  Χρ.  Γιάλλουρος, Γ.  Κουλέρμου, ,5ο Ελλαδο-Κυπριακό Χειρουργικό  Συνέδριο, 25-25 Οκτωβρίου, 2001,Λευκωσία, Κύπρος
 • Χρησιμοποίηση αιματούμενων οστικών μοσχευμάτων για την αποκατάσταση καταγμάτων του σκαφοειδούς ,Κ. Ντάνος, Α. Αλκιβιάδης,Χρ.  Γιάλλουρος,  Γ. Κουλέρμου.  Ελλαδοκυπριακό Ορθοπεδικό Συνέδριο, Αγία  Νάπα, 2001 ,(α΄ βραβείο για τη καλύτερη εργασία του συνεδρίου)
 • Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των μελαγχρωματικών σπίλων ,Γ.  Κουλέρμου,    Χρ.  Γιάλλουρος, 7ο  Παγκύπριο  Χειρουργικό  Συνέδριο,  Λευκωσία, 25-16 Νοεμβρίου 2000
 • Burn in   A ten years analysis ,Koulermou, A. Karashiali, D. Botsari, Chr.  Yiallouros ,5th    Ιnternational    Congress   on   Burns and   Fire   Disasters, 21/10   2000, Λισαβώνα,  Πορτογαλία
 • Η αποκατάσταση της συγγενούς πτώσης βλεφάρου με τη μέθοδο της ανάρτησης με Fascia lata. Γ.  Κουλέρμου,  Ε.  Μενελάου ,4ο  Πανελλήνιο Συνέδριο  Πλαστική  Χειρουργικής,  Αθήνα,   11-14 Νοεμβρίου 1999
 • Η χρήση των νησιδωτών κρημνών στην αποκατάσταση των ελλειμμάτων της άκρας χειρός ,Α.  Αλκιβιάδης,  Γ. Κουλέρμου     4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστική Χειρουργικής, Αθήνα,  11-14 Νοεμβρίου 1999
 • Χειρουργική αποκατάσταση υπερωιοσχιστίας, Στ.  Μπουφούνου-Αργυροπούλου, Γ. Κουλέρμου, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστική Χειρουργικής, Αθήνα, 11-14 Νοεμβρίου 1999
 • Αποτέλεσμα επαναγγείωσης και επανασυγκόλλησης και αντιμετώπισης των κακώσεων της άκρας χειρός και των δακτύλων ,Γ.  Κουλέρμου, Α. Αλκιβιάδης ,3ο  Ελλαδοκυπριακό  Χειρουργικό Συνέδριο, Οκτώβριος   1997, Λευκωσία
 • Περιγραφή περιστατικού αποσπαστικού τραύματος όλου του τριχωτού κεφαλή και της μετωπιαίας χώρας. Γ.  Κουλέρμου, Α. Αλκιβιάδης ,3ο  Ελλαδοκυπριακό Χειρουργικό   Συνέδριο, Οκτώβριος  1997,  Λευκωσία
 • Καρκινώματα του δέρματος-Η εμπειρία της κλινικής μας τα τελευταία 3 χρόνια ,Γ.  Κουλέρμου,  Ε.  Μενελάου ,3ο  Πανελλήνιο  Συνέδριο  Πλαστικής,  Επανορθωτικής και Αισθητικής  Χειρουργικής, 6-8 Νοεμβρίου 1997, Γλυφάδα, Αθήνα
 • Ολική αποκατάσταση κάτω βλεφάρου με τη χρήση διατατού δέρματος ,Ο.  Καστανά, Δ.  Αλεξάκης, Χ. Στριγγλής, Γ.  Κουλέρμου, 3ο  Πανελλήνιο  Συνέδριο  Πλαστικής,  Επανορθωτικής και Αισθητικής  Χειρουργικής, 6-8 Νοεμβρίου 1997, Γλυφάδα, Αθήνα
 • Το έγκαυμα στη Κύπρο – Στατιστική και επιδημιολογική ανάλυση, Γ.  Κουλέρμου,   Ε.  Μενελάου,   Α.  Καρασιαλή, M.  Χαιρεμπέτη, Η. Πεαζίνος ,3ο  Πανελλήνιο  Συνέδριο  Πλαστικής,  Επανορθωτικής και Αισθητικής  Χειρουργικής, 6-8 Νοεμβρίου 1997, Γλυφάδα, Αθήνα
 • Τραύματα χειρός- Είδος τραυμάτων και αντιμετώπιση ,Α.  Αλκιβιάδης,  Ε.  Μενελάου,  Γ.  Κουλέρμου ,3ο  Πανελλήνιο  Συνέδριο  Πλαστικής,  Επανορθωτικής και Αισθητικής  Χειρουργικής, 6-8 Νοεμβρίου 1997, Γλυφάδα, Αθήνα
 • Πολλαπλά δερματικά μελανώματα –Περιγραφή περιστατικού ,Γ.  Κουλέρμου, Ε.  Μενελάου (Ανηρτημένη ανακοίνωση) ,3ο  Πανελλήνιο  Συνέδριο  Πλαστικής,  Επανορθωτικής και Αισθητικής  Χειρουργικής, 6-8 Νοεμβρίου 1997, Γλυφάδα, Αθήνα
 • Η σημασία της κατά α΄ σκοπό αποκατάστασης της ανατομικής συνέχειας των αγγείων και νεύρων στους ακρωτηριασμούς, Γ.  Κουλέρμου, Α. Αλκιβιάδης ,3ο  Πανελλήνιο  Συνέδριο  Πλαστικής,  Επανορθωτικής και Αισθητικής  Χειρουργικής, 6-8 Νοεμβρίου 1997, Γλυφάδα, Αθήνα
 • Η μεταφορά δακτύλου από το πόδι στο χέρι σε παιδί 5 ετών – Ανακοίνωση περιστατικού, Γ. Κουλέρμου, L. Henz,   R. Milligan, 21ο Πανελλήνιο και Μεσογειακό Συνέδριο Παιδιατρικής Χειρουργικής, 9-13 Οκτωβρίου 1996, Λεμεσός, Κύπρος
 • Περιγραφή μεθόδου για την αποκατάσταση της υπερωϊοσχιστίας με την τεχνική του δίμισμου βλεννογονοπεριοστικού κρημνού Α. Αργυροπούλου, Γ. Κουλέρμου ,21ο Πανελλήνιο και Μεσογειακό Συνέδριο Παιδιατρικής Χειρουργικής, 9-13 Οκτωβρίου 1996, Λεμεσός, Κύπρος
 • Στατιστική ανάλυση των παιδικών  εγκαυμάτων  της  Κύπρου κατά τη  διάρκεια ενός  έτους.  Γ. Κουλέρμου,  Η. Πεαζίνος,  Α.  Καρασιαλή ,21ο Πανελλήνιο και Μεσογειακό Συνέδριο Παιδιατρικής Χειρουργικής, 9-13 Οκτωβρίου 1996, Λεμεσός, Κύπρος
 • Το παιδικό έγκαυμα την Κύπρο: Στατιστική και επιδημιολογική ανάλυση ,Γ. Κουλέρμου,  Η. Πεαζίνος,  Α.  Καρασιαλή, 21ο     Πανελλήνιο      και     Μεσογειακό     Συνέδριο       Παιδιατρικής Χειρουργικής, 9-13 Οκτωβρίου 1996, Λεμεσός, Κύπρος
 • Η πρώτη αναδρομική μελέτη για το έγκαυμα στην Κύπρο, Στατιστική και επισημιολογική μελέτη. Γ. Κουλέρμου, Η. Πεαζίνος, Α. Καρασιαλή ,Παγκύπριο  Χειρουργικό  Συνέδριο, Οκτώβριος 1996
 • Η ανάπτυξη του δεσμοειδούς όγκου στην ασυνήθη θέση του άκρου ποδός, Γ. Κουλέρμου,  Α. Καμμίτσης  13ο Παγκύπριο Ιατρικό Συνέδριο, Λευκωσία, 1995
 • Συγγενής Γιγαντιαίος  Σπίλος – Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού, 12ο Παγκύπριο Ιατρικό Συνέδριο, 5-6 Νοεμβρίου 1994 Λευκωσία, Κύπρος
 • Αποκατάσταση γιγαντομαστίας, Γ.  Κουλέρμου,  Α. Καμμίτσης ,Συνέδριο Κυπριακής Χειρουργικής Εταιρείας,  15-16 Οκτωβρίου 1994, Λευκωσία, Κύπρος
 • Καρκίνος Προσώπου και Τριχωτού Κεφαλής –Εντόπιση και Χειρουργική  Αποκατάσταση ,Γ.  Κουλέρμου,  Α.  Καμμίτσης ,Συνέδριο Κυπριακής Χειρουργικής Εταιρείας, 15-16Οκτωβρίου 1994, Λευκωσία
 • Comparison study between the anastomoses of the sciatic nerve in rats with (epineural) sutures and CO2 Laser ,Γ. Κουλέρμου, Π. Παναγιώτου,Δ. Τσούτσος, Ι. Ιωάννοβιτς ,2ο Πανελλήνιο συνεδριο Μικροχειρουργικής, 20-22 Νοεμβρίου 1992, Ναύπλιο, Ελλάδα.
 • Κλινική και Εργαστηριακή μελέτη σε 110 περιπτώσεις κακοήθους μελανώματος, Γ. Κουλέρμου, Δ. Τσούτσος, Ο. Καστανά, Π. Παναγιώτου, Ι Ιωάννοβιτς, 18ο Πανελλήνιο χειρουργικό συνέδριο, 1-5 Νοεμβρίου 1992, Αθήνα
 • Διόρθωση δυσμορφιών του προσώπου και τραχήλου με την χρήση ελεύθερων κρημνών, Γ. Κουλέρμου, Δ. Τσούτσος, Ο. Καστανά, Π. Παναγιώτου, Ι Ιωάννοβιτς ,1ο Πανελλήνιο συνέδριο μικροχειρουργικής, 6-8 Δεκεμβρίου, Μέτσοβο
 • The behavior of malignant melanoma in Greece- An epidemiological study, Koulermou, D. Frangia, I Ioannovitch, National plastic surgery congress of plastic surgery, Egypt, 1991
 • The evaluation of early enteral nutrition in children and adult patients with extensive burns: our experience, Koulermou, O. Kastana,D. Tsoutsos,P. Panagiotou, I Ioannovitch, 5th meeting of Mediterranean Burns Council, 27-30 November, 1991 Athens.
 • Comparison study of tolerance and complications of early enteral nutrisionin children and adult patients with extensive burns: our experience, Koulermou, O. Kastana,D. Tsoutsos,P. Panagiotou, I Ioannovitch, 5th meeting of Mediterranean Burns Council, 27-30 November, 1991 Athens.
 • Μετατυπικό καρκίνωμα δέρματος- Διαγνωστικά προβλήματα και θεραπευτική αντιμετώπιση ,Γ. Κουλέρμου, Κ. Φραγκιά, Ι Ιωάννοβιτς ,7ο ογκολογικό συνέδριο, 1991, Θεσσαλονίκη
 • Πρωτόκολλο ιστολογικής εξέτασης λεμφαδενικού καθαρισμού επι ασθενών με πρωτοπαθές κακόηθες μελάνωμα δέρματος ,Γ. Κουλέρμου, Κ. Φραγκιά, Ι Ιωάννοβιτς ,7ο ογκολογικό συνέδριο, 1991, Θεσσαλονίκη
 • Συγκριτική μελέτη των αποτελεσμάτων της εκτίμησης της πρώιμης εντερικής Διατροφής με ασθενείς με εκτεταμένα εγκαύματα, Γ. Κουλέρμου, Π. Παναγιώτου, Δ. Τσούτσος, Ι Ιωάννοβιτς ,17ο Πανελλήνιο Ιατρικό συνέδριο,1991
 • Our experience in 75 cases of malignant melanoma, Koulermou, ,P. Panagiotou, D. Alexakis, K. Stamatopoulos, I. Ioannovitch, Ελληνογαλλικό Συνέδριο 15-22/4/19919, Ηράκλειο , Κρήτης
 • One stage partial and total reconstruction of the cervical esophagous, Koulermou, ,P. Panagiotou, D. Alexakis, K. Stamatopoulos,I Ioannovitch, Ελληνογαλλικό Συνέδριο 15-22/4/19919, Ηράκλειο , Κρήτης
 • Επανορθωτική χειρουργική σε ελλείμματα των κάτω άκρων, Γ. Κουλέρμου, Δ. Αλεξάκης, Κ. Σταματόπουλος,Δ. Τσούτσος, Ι. Ιωάννοβιτς, 17ο Πανελλήνιο Ιατρικό συνέδριο, 1991
 • Κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα από την ανάλυση 66 περιπτώσεων κακοήθους μελανώματος, Γ. Κουλέρμου, Κ. Φραγκιά,Π. Παναγιώτου,Δ. Τσούτσος, Ι. Ιωάννοβιτς, 17ο Πανελλήνιο Ιατρικό συνέδριο, 1991
 • Προδιαθεσικοί παράγοντες για την ανάπτυξη του κακοήθους μελανώματος ,Γ. Κουλέρμου, Κ. Φραγκιά,Π. Παναγιώτου,Δ. Τσούτσος, Ι. Ιωάννοβιτς, 5ο ογκολογικό συνέδριο, 1989, Αθήνα
 • Κύστεις ιγνύος, Γ. Κουλέρμου, Κ. Μαρόπουλος ,15ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 1986, Αθήνα